Yükleniyor...
EN

Karbon Sertifikası

Green Pure Solutions
Green Pure Solutions
Karbon Sertifikası

Karbon sertifikaları veya karbon kredileri, sera gazı emisyonlarını azaltmak veya dengelemek amacıyla uygulanan bir sistem içinde oluşturulan finansal enstrümanlardır. Bu sertifikalar, özellikle iklim değişikliği ile mücadelede kullanılırlar ve aşağıdaki temel özelliklere sahiptirler:

1. Karbon Azaltma veya Dengeleme: Karbon sertifikaları, sera gazı emisyonlarını azaltmak veya dengelemek amacıyla kullanılır. Bu sertifikaların oluşturulduğu projelere örnek olarak yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği geliştirmeleri, ormancılık projeleri veya sera gazı yakalama ve depolama projeleri gibi çeşitli faaliyetler yer alabilir.

2. Sertifika Oluşturma: Karbon sertifikaları, sera gazı azaltma veya dengeleme projelerinin sonucu olarak üretilir. Projeler, belirli bir miktar sera gazı emisyonunu azalttığında veya dengelediğinde, bu başarılar sertifikalarla belgelendirilir.

3. Ticaret ve Piyasa: Karbon sertifikaları, emisyon azaltma veya dengeleme projelerini finanse etmek için yatırım yapmak isteyen şirketler veya bireyler tarafından satın alınabilir. Bu sertifikalar, karbon pazarlarında ticaret yapılabilir. Bu ticaret, sera gazı emisyonlarını azaltma veya dengeleme hedeflerini karşılamak isteyen şirketler veya ülkeler için kullanışlıdır.

4. Sertifika Standartları: Birçok farklı karbon proje geliştirme standardı mevcuttur. Bunlara örnek vermemiz gerekirse sırasıyla BioCarbon Registry, CDM CER, Global Carbon Registry, Gold Standard, Verra-VCS gibi örnekler verebiliriz. Bu standartlar arasında gönüllü markette en çok rol oynayan ve çeşitli proje içeren standartlar Gold Standard ve Verra-VCS Standardıdır. Gönüllü piyasada karbon emisyonu dengeleme ve azaltım işlemi yapacak şirketler genellikle bu standartlar üzerinden oluşturulmuş karbon sertifikalarını tercih etmektedir.

Karbon sertifikaları, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını veya dengelemesini desteklerken aynı zamanda sürdürülebilir projeleri finanse etmeye yardımcı olur. Bu sertifikalar, işletmelerin, hükümetlerin ve bireylerin sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamalarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmalarına olanak tanır.

15 Kasim 2023

İLGİLİ MAKALELER