Yükleniyor...
EN

Paris Anlaşması Nedir?

Green Pure Solutions
Green Pure Solutions
Paris Anlaşması Nedir?

Paris Anlaşması, Aralık 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda (COP21) 196 taraf ülke tarafından kabul edilen bir uluslararası iklim değişikliği antlaşmasıdır. Anlaşmanın amacı, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2 derece Celsiusin altında tutmak ve sıcaklık artışını 1,5 derece Celsiusle sınırlamak için çabaları sürdürmektir.

Paris Anlaşması kapsamında, her ülke kendi emisyon azaltım hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için yaptığı ilerlemeyi rapor etmek zorundadır. Bu hedefler, ulusal belirlenmiş katkılar (NDC'ler) olarak bilinir ve beş yılda bir gözden geçirilerek, hedeflerin anlaşmanın sıcaklık hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olunur.

Paris Anlaşması, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere düşük karbonlu ekonomilere geçişlerine yardımcı olmak ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için finansal ve teknik destek sağlamalarını öngören hükümler de içerir. Anlaşma, iklim dostu teknolojilerin transferini kolaylaştırmak için bir mekanizma oluşturur ve temiz enerjiye özel sektör yatırımını teşvik eder.

Kabul edilmesinden bu yana, Paris Anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel bir başarı olarak kabul edilmiştir. Ancak, bazı eleştirmenler, anlaşmanın iklim krizinin ölçeği ve aciliyetiyle yeterince ilgilenmediğini ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek için daha güçlü önlemlerin gerektiğini savunmuştur.

Bu eleştirilere rağmen, Paris Anlaşması, uluslararası iş birliği, şeffaflık ve hesap verebilirliğe vurgu yaparak, herkes için daha sürdürülebilir ve adil bir geleceğe doğru ilerlemeyi teşvik eden önemli bir çerçeve olarak kalmaktadır.

İLGİLİ MAKALELER