Yükleniyor...
EN

HİZMETLERİMİZ

Green Pure Solutions
Green Pure Solutions
İŞLETMENİZİN KARBON SALIMINI DENGELEYEREK, KARBON FİYATLAMASI VE DİĞER ÇEVRESEL DÜZENLEMELERE HAZIRLANIN!

Karbon Ofset

Karbon Ofset
Karbon Ofset

Karbon ofset ile birlikte, birey ya da kurum olarak kendi sera gazı emisyonlarınızı dengelemek amacıyla harici bir kaynaktan karbon karbon sertifikalarını satın alarak, üretmiş olduğumuz karbon emisyon değerlerinizi dengeleyebilir bununla birlikte karbon nötr yolculuğunuza yatırım yapmış olursunuz.

Gold Standard

Gold Standard (GS), Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni (SDG) ilerletmeye odaklanan ve projelerin komşu topluluklara fayda sağlamasını sağlayan gönüllü bir karbon dengeleme programıdır. GS, gönüllü dengeleme projelerine ve Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) projelerine uygulanabilir.

Verified Carbon Standard

Verra, karbon projelerini ve emisyon azaltımlarını doğrulayarak ve sert çevresel, sosyal ve yönetişim standartlarına uygun olduğundan emin olarak karbon kredilerinin bütünlüğünü sağlar. Bu, karbon kredilerinin yüksek kalitede olduğunu ve gerçek emisyon azaltımlarına katkıda bulunduğunu garanti altına alır.

SÜREÇ NASIL İŞLER

Yüksek Kaliteli Projelerimiz ile Karbon Nötr Yolculuğu

1
Emisyon Kaynaklarınızı Belirleme
2
Yüksek Kaliteli Karbon Ofset projelerimizle dengeleme
3
Sertifikalandırma
I-REC SERTİFİKASI

I-REC SERTİFİKASI

I-REC SERTİFİKASI
I-REC SERTİFİKASI

Green Pure Solutions - Karbon Ayak İzi Hesaplaması

I-REC sistemi, sertifikalı bir projede üretilen her megavat-saat (MWh) yenilenebilir enerji için benzersiz bir sertifika verilerek çalışır. Sertifika, enerjinin yenilenebilir bir kaynaktan üretildiğinin kanıtı olarak hizmet eder ve tüketici tarafından işletmelerinde veya sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçası olarak yenilenebilir enerji kullandıklarını iddia etmek için kullanılabilir.

Karbon Yönetimi

Karbon Yönetimi

Karbon Yönetimi
Karbon Yönetimi

GreenPureSolutions olarak, işletmeniz ya da işletmelerinizin sera gazı emisyonlarını etkili bir şekilde azaltma, izleme ve raporlama sürecini kapsayan kapsamlı bir hizmet sunarak bu süreçte sizlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Bununla birlikte uluslararası düzenlemelere ve standartlara uyum sağlamanızı kolaylaştırıyoruz.

Karbon Ayak İzi Hesaplamalarımız sonrası sizlerin karbon yönetimi stratejinizi kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirleyerek ilgili risk ve fırsatları uluslararası normlara göre tanımlayarak finansal etkinizi tespit ediyoruz.

Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) standartlarına uygun olarak karbon azaltım hedeflerinizi belirliyor, belirlemiş olduğumuz hedeflerinize ulaşmak için fosil yakıt tüketimi, enerji kullanımı, atık yönetimi ve yatırım planlama sistemleri gibi faktörleri dikkate alarak şirketinize özel eylem planlarınızı oluşturuyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sürdürülebilirlik Raporlaması
Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sürdürülebilirlik raporlamalarımız ile birlikte, organizasyonunuzun eylemlerinin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini iletmelerine yardımcı oluyor ve buna göre önceliklerinizi belirlemenizde yardımcı oluyoruz.

Karbon Ayak İzi Hesaplaması

Karbon Ayak İzi Hesaplaması
Karbon Ayak İzi Hesaplaması

“Green Pure Solutions olarak uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte ISO14064-1 Standartlarına ve GHG protokolüne uygun olarak Karbon Ayak İzinizi hesaplıyor ve raporluyoruz.“

Doğrudan Sera Gazı Emisyonları

Kapsam 1 emisyonları, bir organizasyonun doğrudan kontrol ettiği veya sahip olduğu aktivitelerden kaynaklanan emisyonları ifade eder. Bu kategoride şirketin sahip olduğu taşıtların neden olduğu emisyonlar, fosil yakıt kullanan kazanlar, fırınlar veya jeneratörlerin emisyonları ve endüstriyel işlemlerden kaynaklanan emisyonlar bulunur.

Enerji Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kapsam 2 emisyonları, satın alınan enerjinin kullanımıyla ilişkilendirilen emisyonları temsil eder. Şirket tarafından doğrudan üretilmeyen, ancak işletmenin aktivitelerinin sonucu olan emisyonlar ve şirket tarafından doğrudan kontrol edilmeyen, ancak işletmenin büyüklüğünü önemli ölçüde etkileyen kaynaklardan kaynaklanan emisyonları içerir.

Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kapsam 3 emisyonları, şirketin kontrolü veya sahipliği dışındaki, şirket dışı aktivitelerden kaynaklanan emisyonları temsil eder. Kapsam 2'de sınıflandırılmayan emisyonlar, iş gezileri, atık yönetimi, malzemenin üçüncü taraflarca satın alınması ve taşınması gibi aktiviteleri içerir. Kapsam 3, en geniş ve en az kesin olarak tanımlanan kategori olarak bilinir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Emisyon İzleme ve Bildirimi: İlk olarak, ürünlerinizin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarını inceleyerek gerekliliklerine uygunluğunu kontrol ediyoruz. Bu sayede, ithalat veya ihracat süreçlerinizin karbon ayak izine etkisini belirlemenizi sağlıyoruz.

Ürün Değerlendirmesi: Ürünlerinizin karbon ayak izini belirlemek için gelişmiş veya basit analiz yöntemlerini kullanıyor, karmaşık ürünler için, tedarikçilerinizle iş birliği yaparak ürünlerinizi daha iyi anlamanızı sağlıyoruz.

Üretim Stratejisi: İşletmenizin faaliyetlerini karbon azaltma hedefleriyle uyumlu hale getirerek, sürdürülebilir üretim süreçlerini benimseyip karbon verimliliğini artırma yollarını değerlendiriyoruz.

İzleme ve Değerlendirme: Karbon emisyonlarınızı izlemek için uygun bir metodoloji seçerek bu süreçte değerlendirmelerimizi yapıyoruz.

Veri Toplama ve Doğrulama: İzleme metodolojinizi ayrıntılı olarak belgeledikten sonra, toplanan verilerin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak için kalibrasyon kontrolleri gerçekleştiriyoruz.

Emisyon Raporlama: Karbon emisyon hesaplamalarınızı yaparak bu bilgileri ilgili taraflara raporluyor, gerekirse kullanılan veri tablolarını uygun bir biçime dönüştürüyoruz.

ETKİLENECEK SEKTÖRLER
Çimento
Green Pure Solutions - Etkilenecek Sektörler - Çimento
Elektrik
Green Pure Solutions - Etkilenecek Sektörler - Elektrik
Gübre
Green Pure Solutions - Etkilenecek Sektörler - Gübre
Hidrojen
Green Pure Solutions - Etkilenecek Sektörler - Hidrojen
Demir-Çelik
Green Pure Solutions - Etkilenecek Sektörler - Demir-Çelik
Aluminyum
Green Pure Solutions - Etkilenecek Sektörler - Aluminyum